OD REDAKCJI (Ewa Stachowska-Musiał)

OTWARCIE KONFERENCJI (Elżbieta Sfefańczyk)

REFERATY

 • Dobrosława Platt ZBIORY BIBLIOTECZNE A DZIEDZICTWO KULTUROWE POLSKI. NARODOWY ZASÓB BIBLIOTECZNY
 • Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska PROGRAMY EUROPEJSKIE DOTYCZĄCE OCHRONY I KONSERWACJI NARODOWEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO WE WSPÓŁCZESNEJ EUROPIE
 • Ewa Stachowska-Musiał OCHRONA NARODOWEGO DZIEDZICTWA PIŚMIENNICZEGO W REALIACH POLSKICH BIBLIOTEK
 • Piotr Ogrodzki PROPONOWANE KIERUNKI ZMIAN W PRZEPISACH REGULUJĄCYCH WYWÓZ I PRZYWÓZ ZABYTKÓW
 • Ewa Potrzebnicka WYMAGANIA DOTYCZĄCE WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH I BIBLIOTECZNYCH
 • Maria Woźniak TRADYCYJNA KONSERWACJA NA TLE MASOWYCH TECHNOLOGII RATOWANIA ZBIORÓW XIX i XX-WIECZNYCH
 • Konrad Panoszewski ZAPOBIEGANIE DESTRUKCJI ZBIORÓW WE WSPÓŁCZESNEJ BIBLIOTECE
 • Agnieszka Tymińska, Bogdan Filip Zerek ZABEZPIECZANIE ZBIORÓW PRZED SKAŻENIAMI MIKROBIOLOGICZNYMI
 • Władysław Sobucki WPR "KWAŚNY PAPIER" – STAN REALIZACJI PROGRAMU POD KONIEC 2006 r.
 • Danuta Jarmińska, Donata Rams OCENA STOPNIA ZAKWASZENIA ZBIORÓW W BIBLIOTEKACH POLSKICH
 • Tomasz Łojewski, Katarzyna Szklanny MASOWE ODKWASZANIE – DOŚWIADCZENIA BIBLIOTEKI JAGIELLOŃSKIEJ
 • Agnieszka Bąkowska ORGANIZACJA WARSZTATU I PERSPEKTYWY ODKWASZANIA ARKUSZOWEGO W BIBLIOTECE NARODOWEJ
 • Krzysztof Sałaciński MIĘDZYNARODOWY PROGRAM „BŁĘKITNA TARCZA" – AKTUALNY STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU
 • Sylwia Błaszczyk OCHRONA ZBIORÓW NA WYPADEK KATASTROF I KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH. STAN PRAWNY W EUROPIE I W POLSCE
 • Mirosława Wojtczak KRYTERIA WYBORU I SPECYFIKACJA NAJCENNIEJSZYCH ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH – UWAGI KONSERWATORA ZABYTKÓW

DYSKUSJA

SPRAWOZDANIE Z DYSKUSJI (Ewa Stachowska-Musiał)

DOKUMENTY

 • APEL O KOMPLEKSOWY PROGRAM OCHRONY NARODOWEGO ZASOBU BIBLIOTECZNEGO
 • LISTA REFERENTÓW, ORGANIZATORÓW I UCZESTNIKÓW KONFERENCJI

ANEKS

 • LAUREACI NAGRODY IM. ADAMA ŁYSAKOWSKIEGO
 • NAGRODZENI W KONKURSIE TYGODNIA BIBLIOTEK 2006
 • TEKSTY REKLAMOWE SPONSORÓW

ZDJĘCIA

Książka wydana przy pomocy finansowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dziedzictwo kulturowe
Pobierz publikację