Publikacje autora:

Aleksander Trembowiecki

  1. Digitalizacja dla początkujących

    Wstęp1. Dla kogo przeznaczona jest ta książka?2. Miejsce Digitalizacji dla początkujących wśród istniejących publikacji3. Cele poradnika4. Struktura poradnikaRozdział 1Wprowadzanie dokumentów do rzeczywistości zerojedynkowej1. Czym właśc