Publikacje autora:

Jerzy Swianiewicz

  1. Adaptacja formatu MARC BN dla potrzeb bibliografii regionalnej

    WSTĘPZINTEGROWANY FORMAT MARC BN NA POTRZEBY BIBLIOGRAFII REGIONALNEJ Książka i dokument kartograficzny oraz ich recenzja Książka i dokument kartograficzny. Niesamoistna wydawniczo część (praca) oraz jej recenzja Wydawnictwo ciągłe (po