Publikacje autora:

Marta Tyszkowska

  1. Jak korzystać z Web 2.0 w każdej bibliotece?

    Wykaz skrótów użytych w pracyWstępRozdział 1. Koncepcja Internetu Drugiej Generacji1.1 Powstanie i rozwój sieci Internet oraz narodziny Web 2.01.2 Charakterystyka zjawiska Internetu Drugiej Generacji oraz pojęcia z nim związane1.2.1 Zjawisko