Publikacje autora:

Stanisław Adam Kondek

  1. Zagadnienia wydawnicze i księgarskie
    Skrypt

    Wstęp1. Wprowadzenie1.1. Problematyka i cele nauczania przedmiotu „Zagadnienia wydawnicze i księgarskie”1.2. Zagadnienia wydawnicze i księgarskie w polskiej bibliologu1.3. Komplementarne ujęcia problematyki wydawniczej i księgarskiej 1.4. Ok