Wykaz skrótów użytych w pracy
Wstęp
Rozdział 1. Koncepcja Internetu Drugiej Generacji
1.1 Powstanie i rozwój sieci Internet oraz narodziny Web 2.0
1.2 Charakterystyka zjawiska Internetu Drugiej Generacji oraz pojęcia z nim związane
1.2.1 Zjawisko Web 2.0 i media społecznościowe
1.2.2 Kultura konwergencji
Rozdział 2. Wykorzystanie koncepcji Web 2.0 w bibliotekach
2.1 Charakterystyka Biblioteki 2.0
2.2 Cechy Bibliotekarza 2.0
2.2.1 Kształcenie przyszłych bibliotekarzy
z wykorzystaniem Web 2.0
2.3 Znaczenie koncepcji Biblioteki 2.0 we współczesnym bibliotekarstwie
Rozdział 3. Kontrowersje dotyczące narzędzi Web 2.0
3.1 Problem zmian w aspekcie kulturowym i naukowym
3.2 Komercyjne wykorzystanie treści tworzonych przez internautów
3.3 Problem praw autorskich w kontekście utrzymania serwisów Web 2.0
Rozdział 4. Charakterystyka narzędzi i funkcji Web 2.0
4.1 Serwis społecznościowy
4.2 Mechanizm Wiki
4.3 Blog
4.4 Zjawisko folksonomii
4.5 Kanały RSS
4.6 Komunikatory internetowe
4.7 Pozostałe narzędzia Web 2.0
4.7.1 Listy dyskusyjne
4.7.2 Forum dyskusyjne
4.7.3 Podcasty i wideocasty
4.7.4 Indywidualizacja usług i narzędzi
4.7.5 Społeczny katalog biblioteczny
4.7.6 Geolokalizacja
Zakończenie
Bibliografia
I. Opracowania
II. Źródła

Jak korzystać z Web 2.0 w każdej bibliotece?
Pobierz publikację