WSTĘP

I ZAWARTOŚĆ REKORDU BIBLIOGRAFICZNEGO W FORMACIE MARC 21

 1. Książka, jej fragment oraz recenzja książki
 2. Wydawnictwo ciągłe oraz jego recenzja
 3. Dokument kartograficzny oraz jego recenzja
 4. Dokument ikonograficzny oraz jego recenzja
 5. Druk muzyczny oraz jego recenzja
 6. Dokument dźwiękowy oraz jego recenzja
 7. Film oraz jego recenzja
 8. Dokument elektroniczny oraz jego recenzja
 9. Praca. Artykuł

II. OGÓLNE ZAŁOŻENIA WYPEŁNIANIA PÓL KLASYFIKACJI ORAZ BUDOWANIA ODSYŁACZY DLA BIBLIOGRAFII REGIONALNEJ

III. PRZYKŁADY OPISÓW W ZAADAPTOWANYM FORMACIE MARC 21 Z KOMENTARZEM

BIBLIOGRAFIA

ZAŁĄCZNIKI

 1. Wykaz etykiet pól i podpól formatu na potrzeby bibliografii regionalnej w systemie MAK (według maski 1)
 2. Wykaz etykiet pól i podpól formatu na potrzeby bibliografii regionalnej w systemie MAK (według maski 2) do wprowadzania opisu książki, jej fragmentu oraz recenzji
 3. Wykaz etykiet pól i podpól formatu na potrzeby bibliografii regionalnej w systemie MAK (według maski 3) do wprowadzania opisu wydawnictwa ciągłego oraz jego recenzji
 4. Wykaz etykiet pól i podpól formatu na potrzeby bibliografii regionalnej w systemie MAK (według maski 4) do wprowadzania opisu dokumentu kartograficznego oraz jego recenzji. Dokumenty samoistne i niesamoistne
 5. Wykaz etykiet pól i podpól formatu na potrzeby bibliografii regionalnej w systemie MAK (według maski 5) do wprowadzania opisu dokumentu ikonograficznego oraz jego recenzji. Dokumenty samoistne i niesamoistne
 6. Wykaz etykiet pól i podpól formatu na potrzeby bibliografii regionalnej w systemie MAK (według maski 6) do wprowadzania opisu druku muzycznego oraz jego recenzji. Dokumenty samoistne i niesamoistne
 7. Wykaz etykiet pół i podpól formatu na potrzeby bibliografii regionalnej w systemie MAK (według maski 7) do wprowadzania opisu dokumentu dźwiękowego oraz jego recenzji. Dokumenty samoistne i niesamoistne
 8. Wykaz etykiet pól i podpól formatu na potrzeby bibliografii regionalnej w systemie MAK (według maski 8) do wprowadzania opisu filmu oraz jego recenzji. Dokumenty samoistne i niesamoistne
 9. Wykaz etykiet pól i podpól formatu na potrzeby bibliografii regionalnej w systemie (według maski 9) do wprowadzania opisu dokumentu elektronicznego oraz jego recenzji. Dokumenty samoistne i niesamoistne
 10. Wykaz etykiet pól i podpól formatu na potrzeby bibliografii regionalnej (według maski 10) prac w książce i artykułu w czasopiśmie oraz ich recenzji
Adaptacja formatu MARC 21 dla bibliografii regionalnej
Pobierz publikację