Publikacje autora:

Barbara Krajewska-Tartakowska

  1. Z prac nad „Słownikiem polskich towarzystw naukowych”
    [From works on „Dictionnary of Polish learned societes” ]

    Przegląd Biblioteczny 2000, R. 68, z. 4, s. 303-308

  1. Z warsztatu dokumentacyjnego „Słownika polskich towarzystw naukowych”
    [Documentation research for the „Glossary of Polish scientific societies”]

    Przegląd Biblioteczny 2002, R. 70, z. 1-2, s. 21-28