Publikacje autora:

Marzena Chyrczakowska

  1. Zabezpieczanie i konserwacja zbiorów w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie
    [Protection and conservation of the Warsaw University Library’s collection]

    Ochrona i konserwacja zbiorów bibliotecznych ; materiały z ogólnopolskiej konferencji, Warszawa 15-17 października 1998 r., redakcja Barbara Drewniewska-Idziak, Ewa Stachowska-Musiał, Warszawa 1998, s. 158-161 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 32)