Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 77

 

WSTĘP

1. MONOGRAFIA BIBLIOGRAFICZNA. ZAGADNIENIA TYPOLOGICZNE
1.1. Formy bibliografii
1.2. Monografia jako rodzaj piśmiennictwa naukowego
1.3. Miejsce monografii wśród innych publikacji naukowych
1.4. Typy monografii
1.5. Definicje monografii bibliograficznej
1.6. Cechy formalne monografii bibliograficznych
1.7. Metody monograficzne dziel bibliograficznych
1.8. Miejsce monografii bibliograficznych wśród innych opracowań

2. TYPOLOGIA MONOGRAFII BIBLIOGRAFICZNYCH
2.1. Analiza monografii bibliograficznych
2.2. Monografie bibliograficzne jednego dokumentu
2.3. Monografie bibliograficzne jednego rodzaju lub gatunku piśmienniczego
2.4. Monografie bibliograficzne wielu druków połączonych osobą?drukarza lub autora
2.5. Monografie bibliograficzne jednego czasopisma

3. MONOGRAFIE BIOBIBLIOGRAFICZNE
3.1. Zarys rozwoju bibibliografistyki i monografistyki literackiej
3.2. Bibliografie osobowe a monografie biobibliograficzne
3.3. Materiały biograficzne

4. MODELE MONOGRAFII BIOBIBLIOGRAFICZNYCH
4.1. Monografie biobibliograficzne ułożone według chronologii wydawniczej
4.2. Monografie biobibliograficzne w układzie chronologii?piśmienniczej
4.3. Monografie biobibliograficzne w postaci odrębnych spisów?podmiotowych i przedmiotowych

ZAKOŃCZENIE
MONOGRAFIE BIBLIOGRAFICZNE
LITERATURA PRZEDMIOTU
INDEKS OSOBOWY

Książka dofinansowana przez Uniwersytet Śląski – Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
Z zagadnień form bibliografii
Pobierz publikację