Oblicza współczesnej bibliologii : konteksty i transgresje / redakcja Grzegorz Czapnik, Zbigniew Gruszka, Jacek Ladorucki, Warszawa–Łódź 2014, s. 381-395 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 151)

Zaangażowanie instytucji nauki i kultury w rozwój polskiej biografistyki księgoznawczej
Pobierz publikację