Wszystkie pozycje: 4042

 1. Bibliometryczne miary stanu i rozwoju nauki
  [Bibliometric measures of the current state and development of the science]

  Zagadnienia Informacji Naukowej 1997, nr 1 (69), s. 85-88

 1. Biblioteczna wartość naddana
  [Library added value]

  Przegląd Biblioteczny 2005, R. 73, z. 1, s. 17-29

 1. Biblioteczne bazy danych jako przedmiot prawa autorskiego
  [Library databases as a subject of the copyright law]

  Zagadnienia Informacji Naukowej 1999, nr 2 (74), s. 60-79 

 1. Biblioteka
  Wprowadzenie do zagadnień budowy

  • Seria wydawnicza Poza seriami
  • Rok wydania 1962
  • Język polski
 1. Biblioteka - „trzecie miejsce”
  [Library - the third place]

  Biblioteka i informacja w aktywizacji regionalnej : praca zbiorowa, redakcja Dorota Grabowska i Elżbieta Barbara Zybert, Warszawa 2012, s. 13-27 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; nr 132)

 1. Biblioteka a Internet – refleksje nad książką o Internecie dla bibliotekarzy
  [Library and the internet – some thoughts over the book on internet for the librarians]

  Zagadnienia Informacji Naukowej 1998, nr 1 (71), s. 80-82

 1. Biblioteka a niepełnosprawność w rodzinie

  Materiały z konferencji „Rola biblioteki w edukacji czytelniczej i wychowaniu w rodzinach osób niepełnosprawnych”, Muszyna k. Krynicy, 15-17 IX 2002 r.

 1. Biblioteka cyfrowa, biblioteka elektroniczna, biblioteka wirtualna
  [Digital library, electronic library, virtual library]

  Biblioteki cyfrowe : praca zbiorowa, redakcja Małgorzata Janiak, Monika Krakowska i Maria Próchnicka, Warszawa 2012, s. 15-65 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 135)

 1. Biblioteka dla dzieci w Sieci
  [Children’s Libraries In The Internet]

  Po potopie : dziecko, książka i biblioteka w XXI w. : diagnozy i postulaty : praca zbiorowa, redakcja Danuta Świerczyńska-Jelonek, Grzegorz Leszczyński i Michał Zając, Warszawa 2008, s. 176-185 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 101)

 1. Biblioteka dziecięca XXI wieku - między utopią i koniecznością
  [Children’s Library In The 21st Century - Between The Utopia And Necessity]

  Po potopie : dziecko, książka i biblioteka w XXI w. : diagnozy i postulaty : praca zbiorowa, redakcja Danuta Świerczyńska-Jelonek, Grzegorz Leszczyński i Michał Zając, Warszawa 2008, s. 170-175 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 101)

 1. Biblioteka fachowa

 1. Biblioteka i informacja w aktywizacji regionalnej
  Prace Zakładu Bibliotekoznawstwa IINiSB UW

  WSTĘP (Elżbieta Barbara Zybert)Justyna JasiewiczBIBLIOTEKA – „TRZECIE MIEJSCE”Małgorzata KisilowskaWCHODZENIE W KULTURĘ PRZEZ TEKST? WSPÓŁPRACA BIBLIOTEK I INNYCH INSTYTUCJ I KULTURY W ŚRODOWISKU LOKALNYMMałgorzata PietrzakROLA I ZADANI

 1. Biblioteka i informacja w systemie edukacji
  Praca zbiorowa

 1. Biblioteka jako centrum zabawek
  [Libraries as Toy Centers]

  Przegląd Biblioteczny 2010, R. 78, z. 4, s. 476-488

 1. Biblioteka jako marka
  Materiały z VII Forum Młodych Bibliotekarzy w Łodzi 11-12 września 2012 r.

  Spis treści PrzedmowaElżbieta Stefańczyk – Przewodnicząca SBP Od OrganizatorówElżbieta Grzelakowska – Przewodnicząca SBP Okręgu Łódzkiego; Joanna Stawińska – Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego VII Forum Młodych Bibliotekarzy

 1. Biblioteka jako miejsce spotkania z „Innym”
  [A library as a place of meeting „the Other”]

  Czas przemian – czas wyzwań : rola bibliotek i ośrodków informacji w procesie kształtowania kompetencji współczesnego człowieka : praca zbiorowa, redakcja Justyna Jasiewicz i Elżbieta Barbara Zybert, Warszawa 2014, s. 177-184 (Nauka, Dydakt

 1. Biblioteka muzyczna 1985-1986
  Music library 1985-1986

  • Seria wydawnicza Poza seriami
  • Rok wydania 1992
  • Język polski
 1. Biblioteka muzyczna 1996-1999
  Music library 1996-1999

  Od Redakcji[Grupa A]Wojciech Tomaszewski Edytorstwo i księgarstwo muzyczne na prowincji Królestwa Polskiego w latach 1815-1862 Elżbieta Jasińska-Jędrosz Archiwum Kompozytorów Polskich XX wieku Biblioteki Uniwersyteckiej w WarszawieLilianna Moll

 1. Biblioteka muzyczna 2000-2006
  Music Library 2000-2006

  Od Redakcji I. Ewa Hauptman-FischerDziałalność kapeli cysterskiej w Pelplinie oraz twórczość lokalnych kompozytorów – próba rekonstrukcji w oparciu o zachowany zbiór osiemnastowiecznych muzykaliówMałgorzata WitowskaDzieje ruchu śpiewacz

 1. Biblioteka muzyczna 2007-2009
  Music library 2007-2009

  Od Redakcji Karolina Skalska Kolekcje muzyczne na przestrzeni wieków, czyli kilka słów o tworzeniu bibliotek muzycznych Jolanta Woźniak Rękopisy muzyczne w zbiorach Archiwum Państwowego w Gdańsku Danuta Szlagowska "Danziger Bestand" w Staat

Strona 13 z 203