Publikacje autora:

Agata Walczak-Niewiadomska

 1. Biblioteka jako centrum zabawek
  [Libraries as Toy Centers]

  Przegląd Biblioteczny 2010, R. 78, z. 4, s. 476-488

 1. Model biblioteki rodzinnej na przykładzie doświadczeń amerykańskich
  [A Model of Family Library Based on American Experience]

  Przegląd Biblioteczny 2012, R. 80, z. 4, s. 507-520

 1. Udział biblioteki publicznej w edukacji medialnej obywateli
  [A public library’s participation in media education]

  Czas przemian – czas wyzwań : rola bibliotek i ośrodków informacji w procesie kształtowania kompetencji współczesnego człowieka : praca zbiorowa, redakcja Justyna Jasiewicz i Elżbieta Barbara Zybert, Warszawa 2014, s. 208-223 (Nauka, Dydakt

 1. W kręgu kultury czytelniczej dzieci i młodzieży

  Wstęp Część I. Dzieci i młodzież w świecie cyfrowym Agnieszka MaronBędę pisać o książkach... — książkowa blogosfera i jej młodzi twórcyGrzegorz GmiterekeBook 2.0. Książka w rzeczywistości sieci drugiej generacji i mobilnych tec