Publikacje autora:

Sybilla Stanisławska-Kloc

  1. Biblioteczne bazy danych jako przedmiot prawa autorskiego
    [Library databases as a subject of the copyright law]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 1999, nr 2 (74), s. 60-79 

  1. Biblioteki cyfrowe a regulacje prawne
    [Digital libraries vs. legal requirements]

    Biblioteki cyfrowe : praca zbiorowa, redakcja Małgorzata Janiak, Monika Krakowska i Maria Próchnicka, Warszawa 2012, s. 15-65 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 135)