Publikacje autora:

Maria Lenartowicz

 1. Bibliotekarze bibliotek specjalnych

  Biblioteka specjalna to – zgodnie z międzynarodową definicją "biblioteka obejmująca jedną dyscyplinę lub zaspokajająca potrzeby szczególnej grupy użytkowników" (PN–ISO 5127:2005).Kolejny – już dziesiąty – tom serii poświęconej p

 1. Bibliotekarze warszawscy
  Zmarli w latach 1997-2007

  WstępWitold Adamiec (1945–2004) – Oskar Stanisław CzarnikJanusz Ankudowicz (1934–1997) – Jadwiga KołodziejskaJanina Błażewicz (1900–2005) – Maria DybaczewskaWanda Bogdany–Popielowa (1928–2005) – Mariola NałęczRadosław Cybuls

 1. Finansowanie bibliotek. Forum dyskusyjne Przeglądu Bibliotecznego
  [Financing of libraries. Library Review discussion forum]

  Przegląd Biblioteczny 2000, R. 68, z. 1-2, s. 7-35

 1. Normalizacja opisu bibliograficznego i jego hasła, zasad szeregowania i przypisów bibliograficznych
  [Standards for bibliographic description, headings, bibliographic filing principles and bibliographic references]

  Przegląd Biblioteczny 2001, R. 69, z. 1-2, s. 39-59

 1. Teoretycy i praktycy polskiego bibliotekarstwa

  Wstęp – Maria LenartowiczJadwiga Andrzejewska (1923-2010) – Teresa MiodekJerzy Andrzejewski (1944-2008) – Maria Łysiak-KonopackaBarbara Białkowska (1932-2010) – Grażyna Lewandowicz-NosalHalina Chamerska (1922-2008) – Danuta Riabinin, Ra