Publikacje autora:

Halina Kowalczyk

  1. Finansowanie bibliotek. Forum dyskusyjne Przeglądu Bibliotecznego
    [Financing of libraries. Library Review discussion forum]

    Przegląd Biblioteczny 2000, R. 68, z. 1-2, s. 7-35