Publikacje autora:

Krzysztof Zioło

  1. Finansowanie bibliotek. Forum dyskusyjne Przeglądu Bibliotecznego
    [Financing of libraries. Library Review discussion forum]

    Przegląd Biblioteczny 2000, R. 68, z. 1-2, s. 7-35

  1. Reorganizacja uczelni wyższych a sytuacja biblioteki głównej
    [Re-organising of high Schools and its impact on the University Main Library]

    Przegląd Biblioteczny 2000, R. 68, z. 1-2, s. 77-84