CZYM JEST DZIŚ NAUKA O INFORMACJI? Tytułem wstępu
(Barbara Sosińska-Kalata)

Mieczysław Muraszkiewicz
SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE I PRACA

Jadwiga Kołodziejska
KANON LITERACKI WE WSPÓŁCZESNYM OBIEGU CZYTELNICZYM

Konrad R. Fiałkowski
CONCEPTOR - A STEP TOWARDS MODELLING OF CONSCIOUSNESS?

Zdzisław Dobrowolski
ON THE FUTURE OF THE INTERNET

Barbara Sosińska-Kalata
JĘZYKI INFORMACYJNO-WYSZUKIWAWCZE. WSPÓŁCZESNE TENDENCJE W BADANIACH I ZASTOSOWANIU

Jadwiga Woźniak
KATALOG PRZEDMIOTOWY - ISTOTA I WARTOŚĆ

Katarzyna Materska
POZYSKIWANIE INFORMACJI GOSPODARCZYCH

Maria Przastek-Samokowa
ROZMOWA NA TEMAT, CZYLI WYWIAD JAKO NARZĘDZIE KOMUNIKACJI Z UŻYTKOWNIKIEM

Wiesław Gliński
WWW-ISIS - ROZWIĄZANIE DLA BIBLIOTEKARZY

Marek Iwanowski
PRÓBA AUTOMATYCZNEJ SELEKCJI ZNAKÓW TÓYÓ-KANJI METODĄ SIT ZE ZMIENNĄ GRANICZNĄ ODLEGŁOŚCIĄ DECYZYJNĄ

Seweryn Dobrzelewski
BRYTYJSKI SYSTEM SZKOLNY I INFORMACJA EDUKACYJNA

Robert Brzóska
SYSTEM INFORMACJI O INSTYTUCIE INFORMACJI NAUKOWEJ I STUDIÓW BIBLIOLOGICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Krzysztof Surowiec
BEZPRZEWODOWE PROTOKOŁY KOMUNIKACYJNE

Krzysztof Surowiec
UNIFIED MESSAGING - KROK KU JEDNOLITYM ZASOBOM

Mariusz Luterek
ZMIANY W STRUKTURZE SPOŁECZNEJ I MODELU ŻYCIA JEDNOSTKI. OD SPOŁECZNOŚCI OPARTYCH NA ŁOWIECTWIE I ZBIERACTWIE DO SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

Publikacja dofinansowana przez Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego
Społeczeństwo informacyjne i jego technologie
Pobierz publikację