Publikacje autora:

Wojciech Januszko

  1. Systemy informacji gospodarczej

    Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 48

  1. Zniekształcenia informacji w rozległych systemach informacji gospodarczej
    [Distortion of information in wide area systems of economic information]

    Przegląd Biblioteczny 2006, R. 74, z. 4, s. 461-473