Publikacje oznaczone tematem:

Biblioteki polonijne

 1. Biblioteka Stacji Naukowej PAN w Rzymie
  [Library of the Scientific Centre of the Polish Academy of Sciences in Roma]

  Przegląd Biblioteczny 1998, R. 66, z. 2-3, s. 175-190

 1. Biblioteka Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu
  [The Library of Polish Academy of Sciences Scientific Center in Vienna]

  Przegląd Biblioteczny 2013, R. 81, z. 2, s. 133-151

 1. Biblioteki polskie poza krajem w latach 1938-1948. Informator. Red. naukowa Barbara Bieńkowska. Oprać. Urszula Paszkiewicz, Janusz Szymański, Poznań: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Departament Dziedzictwa Narodowego 2005, 344 s., 8 nlb.
  [Biblioteki polskie poza krajem w latach 1938-1948. Informator. [The Guide on Polish Libraries Abroad in the Period between 1938 and 1948]. Poznań 2005]

  Przegląd Biblioteczny 2006, R. 74, z. 2, s. 229-231

 1. Biblioteki polskie poza Krajem. Refleksje na marginesie programu rejestracji zbiorów polskich za granicą ze specjalnym uwzględnieniem dziedzictwa zagrożonego
  [Polish Libraries Abroad. Remarks on the Program for Recording Polish Collections Abroad with Emphasis on Endangered Heritage]

  Przegląd Biblioteczny 2007, R. 75, z. 4, s. 597-610

 1. Biblioteki polskie we współczesnym Londynie

  Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 28

 1. Działalność bibliotekarska służby konsularnej Drugiej Rzeczypospolitej we Francji – zarys problematyki
  [Interwar polish consuls supporting libraries in France – an outline of issues]

  Przegląd Biblioteczny 2021, R. 89, z. 2, s. 173-190

 1. Działalność Centralnej Polskiej Biblioteki Państwowej w Kijowie w latach 1925-1937
  [Activity of Central Polish National Library in Kiev in the years 1925-1937]

  Przegląd Biblioteczny 2021, R. 89, z. 2, s. 205-226

 1. Z Marią Danilewicz Zielińską rozmawiają Cecylia i Janusz Duninowie
  [Cecylia and Janusz Dunin interview Maria Danilewicz Zielińska]

  Przegląd Biblioteczny 1998, R. 66, z. 4, s. 295-304