Publikacje autora:

Katarzyna Zimnoch

  1. Biblioteka Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu
    [The Library of Polish Academy of Sciences Scientific Center in Vienna]

    Przegląd Biblioteczny 2013, R. 81, z. 2, s. 133-151