Publikacje autora:

Anna Szabat

 1. Biblioteka Stacji Naukowej PAN w Rzymie
  [Library of the Scientific Centre of the Polish Academy of Sciences in Roma]

  Przegląd Biblioteczny 1998, R. 66, z. 2-3, s. 175-190

  • Autor Anna Szabat
  • Kategoria
  • Rok wydania 1998
  • Język polski