Przegląd Biblioteczny 2017, R. 85, [z. specjalny], s. 33-45

The role of public libraries in promoting readership in Poland
Pobierz publikację