Publikacje oznaczone tematem:

Nowoczesność

  1. Biblioteki we współczesnych społeczeństwach krajów rozwiniętych
    [Libraries in modem societies of developed countries]

    Przyszłość bibliotek w Polsce : materiały z ogólnopolskiej konferencji, Warszawa 12-13.10.2007 r., redakcja Jadwiga Sadowska, Warszawa 2008, s. 20-35 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 98)

  1. Książki pierwsze, książki ostatnie?
    Literatura dla dzieci i młodzieży wobec wyzwań nowoczesności

    Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 134 Słowo wstępne Dekalog nowoczesności Część ITriada nowoczesności: ludowość, pajdocentryzm, topiczność Baśń Konopnickiej – dialog kultur, dialog pisarzyKorczak – dialog filozofówMiłosz zacz