Publikacje autora:

Mirosława Kocięcka

 1. Biblioteki narodowe na przełomie wieków
  [National libraries at the turn of the century]

  Przegląd Biblioteczny 2004, R. 72, z. 1-2, s. 23-32

 1. Janina Czerniatowicz (1903-1997)

  Przegląd Biblioteczny 1999, R. 67, z. 1-2, s. 105-106

 1. Janina Czerniatowicz (26.03.1903-26.12.1997)

  Przegląd Biblioteczny 1998, R. 66, z. 4, s. 381-382

 1. Kustosze zbiorów specjalnych

  Przedmowa – Barbara BieńkowskaZBIORY STARYCH DRUKÓWKustosz Jadwiga Adamczyk – kierownik Działu Starych Druków Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy (1906-1986) – Marta Parnowska"Pani Hania" starszy kustosz dyplomowany w Zakładzie Starych Dr