Publikacje autora:

Andrzej Jopkiewicz

  1. Zasłużeni dla Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

    Przedmowa – Jan WołoszEdward Juliusz Assbury (1904-1997) – Barbara DybiczStanisław Badoń (1926-1997) – Halina GanińskaJanina Cygańska (1921-2003) – Witold StankiewiczMaria Cecylia Czarnowska (1906-2001) – Krystyna Banikowska-Bober, Dan