Przedmowa – Barbara Bieńkowska

ZBIORY STARYCH DRUKÓW
Kustosz Jadwiga Adamczyk – kierownik Działu Starych Druków Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy (1906-1986) – Marta Parnowska
"Pani Hania" starszy kustosz dyplomowany w Zakładzie Starych Druków Biblioteki Narodowej – Anna Kotarska (1910-1980) – Maria Cubrzyńska-Leonarczyk
Anna Lewicka-Kamińska i jej badania nad dawną książką (1906-1979) – Jan Pirożyński
Stanisław Lisowski – bibliotekarz, archiwista, kustosz Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu (1880-1964) – Kazimierz Przybyszewski
Krystyna Niklewiczówna – organizator Oddziału Starych Druków w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie (1910-1999) – Halina Mieczkowska
Krystyna Podlaszewska – bibliotekarz i bibliolog, przyjaciel czytelników (1926-1996) – Janusz Tondel

ZBIORY GRAFICZNE
Zofia Ameisenowa – uczona i bibliotekarz (1897-1967) – Piotr Hordyński
Janina Peszyńska – organizatorka Działu Sztuki Biblioteki Publicznej w Warszawie (1887-1949) – Maria Dybaczewska, Zofia Warczygłowa-Piotrowska
Stanisława Sawicka – wieloletni kustosz Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie (1895-1982) – Teresa Kossecka, Elżbieta Budzińska
Elżbieta Skierkowska – kustosz zbiorów graficznych w Bibliotece Narodowej (1907-1984) – Jadwiga Ihnatowiczowa
Teresa Sulerzyska – znawca rysunku i grafiki (1925-1998) – Marta Topińska

ZBIORY MUZYCZNE
Bibliotekarz, bibliofil, muzykolog – Stefan Burhardt (1899-1991) – Jan Bełkot
Władysław Hordyński – muzykolog i bibliotekarz (1908-1968) – Agnieszka Mietelska-Ciepierska
Kornel Michałowski – muzykolog, bibliograf, bibliotekarz (1923-1998) – Andrzej Jazdon

ZBIORY KARTOGRAFICZNE
Bogusław Krassowski – historyk, kierownik Zakładu Zbiorów Kartograficznych Biblioteki Narodowej, organizator bibliotekarstwa kartograficznego (1934-1987) – Lucyna Szaniawska

INNE ZBIORY SPECJALNE
Konrad Zawadzki – organizator zbioru mikrofilmów najcenniejszych zasobów bibliotecznych, znawca dziejów czasopiśmiennictwa polskiego, varsavianista (1912-2002) – Janina Jagielska
Stefan Wojciechowski – organizator Działu Zbiorów Specjalnych Biblioteki UMCS, bibliofil (1899-1980) – Maria Wilczyńska

Kustosze zbiorów specjalnych
Pobierz publikację