Wstęp

Rozdział 1. Zasoby ludzkie w zarządzaniu biblioteką

Joanna Kamińska
KAPITAŁ INTELEKTUALNY BIBLIOTEKI

Sabina Adamiec
POTENCJAŁ SPOŁECZNY A KAPITAŁ BIBLIOTEKI
 
Rozdział 2. Rozwój zasobów ludzkicłi biblioteki

Małgorzata Kisilowska
PRZECIWDZIAŁANIE SKUTKOM NEGATYWNEGO DOBORU DO ZAWODU

Elżbieta Czerwińska, Anna Kmiecik
ROZWÓJ ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ELEMENTEM ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W BIBLIOTEKACH

Beata Żołędowska-Król
BADANIE OPINII PRACOWNIKÓW JAKO INSTRUMENT WSPOMAGAJĄCY ZARZĄDZANIE RELACJAMI WEWNĘTRZNYMI W BIBLIOTECE

Maria Przastek-Samokowa
BADANIE SATYSFAKCJI UŻYTKOWNIKÓW JAKO METODA OKREŚLANIA POTRZEB SZKOLENIOWYCH BIBLIOTEKARZY

Wiktoria Pękaty
ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W KSZTAŁTOWANIU KULTURY ORGANIZACYJNEJ BIBLIOTEKI

Rozdział 3. Wybrane m etody zarządzania kadrami w bibliotece

Stefan Kubów
OKRESOWE OCENIANIE PRACOWNIKÓW BIBLIOTEKI

Bogumiła Urban
OCENIANIE PRACOWNIKÓW BIBLIOTEKI. ZAGADNIENIA METODYCZNE NA PRZYKŁADZIE BIBLIOTEKI WSB W POZNANIU

Maja Wojciechowska
ZESPOŁY ZADANIOWE I HEURYSTYCZNE METODY ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

Aleksandra E. Adamczyk, Agnieszka Bajor
ETYCZNE ASPEKTY ZASTOSOWANIA TQM W BIBLIOTEKACH

Bożena Jaskowska
ROLA INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ W DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNO-BIBLIOTECZNEJ

Bibliografia

Zarządzanie kadrami w bibliotece
Pobierz publikację