Publikacje autora:

Henryk Rybiński

  1. Tworzenie i udostępnianie baz danych w sieci www
    Podręcznik dla bibliotekarzy i dokumentalistów

    Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 68   PRZEDMOWASKRÓTY I OZNACZENIA1. WYBRANE ASPEKTY MODELOWANIA E-R1.1. Wstęp1.2. Ogólne podejście1.3. Podstawowe pojęcia1.4. Zależności semantyczne1.5. Przykłady modelowania E-R1.6. Ćwiczenia2. SYSTEM