Publikacje oznaczone tematem:

Grycz, Józef (1890-1954)

  1. Bibliotekarstwo polskie 1925-1951 w świetle korespondencji jego współtwórców

    Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 13

  1. Józef Grycz (1890-1954). Bibliotekarz i bibliolog
    [Józef Grycz (1890-1954). Practising librarian and bibliologist]

    Oblicza współczesnej bibliologii : konteksty i transgresje / redakcja Grzegorz Czapnik, Zbigniew Gruszka, Jacek Ladorucki, Warszawa–Łódź 2014, s. 337-358 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 151)