Publikacje oznaczone tematem:

Oprogramowanie open source

 1. Komputer - człowiek - prawo. Księga pamiątkowa Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pod red. Wiesława Lubaszewskiego. Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego 2007, 148 s. ISBN 978-83-233-2337-2
  [Komputer - człowiek - prawo. Księga pamiątkowa Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego (Computer - Man – Law. Festschrift of the Faculty of Management and Social Communication of the Jagiellonian University). Ed. by Wiesław Lubaszewski. Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego 2007, pp. 148. ISBN 978-83-233-2337-2]

  Przegląd Biblioteczny 2008, R. 76, z. 3, s. 495-503

 1. Mariusz Jarocki: Open Source w bibliotekach w świetle badań publicznych uczelni akademickich w Polsce. Toruń: Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015, 300 s., ISBN 978-83-231-3479-4
  [Mariusz Jarocki: Open Source w bibliotekach w świetle badań publicznych uczelni akademickich w Polsce (Open Source in libraries as shown by the research on public universities in Poland). Toruń: Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015, pp. 300, ISBN 978-83-231-3479-4]

  Przegląd Biblioteczny 2016, R. 84, z. 4, s. 627-630

 1. Mariusz Jarocki: Open Source w bibliotekach w świetle badań publicznych uczelni akademickich w Polsce. Toruń: Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015, ss. 300. ISBN: 978-83-231-3479-4
  [Mariusz Jarocki: Open Source w bibliotekach w świetle badań publicznych uczelni akademickich w Polsce (Open Source in the Libraries in View of the Research on Polish Public Universities). Toruń: Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015, pp. 300. ISBN: 978-83-231-3479-4]

  Zagadnienia Informacji Naukowej 2016, nr 1 (107), s. 137-141

 1. Modelowanie ekosystemów informacyjnych dla innowacyjnych społeczności programistycznych
  [Modeling of Information Ecosystems for Innovative Programming Communities]

  Zagadnienia Informacji Naukowej 2017, nr 2 (110), s. 30-45

 1. Sebastian Kotuła: Wstęp do open source. Warszawa: Wydaw. SBP, 2014, ss. 168. Seria „Nauka, Dydaktyka, Praktyka” ; 156. ISBN 978-83-64203-33-6
  [Sebastian Kotuła: Wstęp do open source (Introduction to Open Source). Warszawa: Wydaw. SBP, 2014, pp. 168. Serie „Nauka, Dydaktyka, Praktyka” ; 156. ISBN 978-83-64203-33-6]

  Zagadnienia Informacji Naukowej 2015, nr 1 (105), s. 129-131

 1. Wolna informacja, wolna kultura
  [Free information, free culture]

  Organizowanie środowiska informacji i wiedzy : praca zbiorowa, redakcja Katarzyna Materska, Ewa Chuchro, Barbara Sosińska-Kalata, Warszawa 2008, s. 59-70 (Miscellanea Informatologica Varsoviensia) (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 96)

 1. Wstęp do Open Source

  Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 156 Wstęp 1. Krótka historia ruchu open source 1.1. Richard Matthew Stallman i Free Software Foundation1.2. Eric Steven Raymond i Open Source Initiative1.3. Popularne licencje open source1.4. Społeczne podsta