Publikacje autora:

Seweryn Dobrzelewski

 1. Informacja naukowa: rozwój, metody, organizacja. Pod red. Zbigniewa Żmigrodzkiego oraz Wiesława Babika i Diany Pietruch-Reizes. Warszawa: Wydaw. SBP, 2006, 318 s. (Nauka, Dydaktyka, Praktyka; 79). ISBN 83-89316-54-4
  [Informacja naukowa: rozwój, metody, organizacja (Information: Development, Methods, Organization). Ed. by Zbigniew Żmigrodzki, Wiesław Babik and Diana Pietruch-Reizes. Warszawa: Wydaw. SBP, 2006, pp. 318. (Nauka, Dydaktyka, Praktyka; 79). ISBN 83-89316-54-4]

  Przegląd Biblioteczny 2007, R. 75, z. 1, s. 141-142

 1. Możliwości wyszukiwawcze systemu PROLIB. Wyszukiwanie według symboli UKD
  [Retrieval options in the PROLIB system. Searching with the UDC numbers]

  UKD w środowisku komputerowym : praca zbiorowa, redakcja Barbara Sosińska-Kalata, Warszawa 2004, s. 131-139 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 72)

 1. Sebastian Kotuła: Wstęp do open source. Warszawa: Wydaw. SBP, 2014, ss. 168. Seria „Nauka, Dydaktyka, Praktyka” ; 156. ISBN 978-83-64203-33-6
  [Sebastian Kotuła: Wstęp do open source (Introduction to Open Source). Warszawa: Wydaw. SBP, 2014, pp. 168. Serie „Nauka, Dydaktyka, Praktyka” ; 156. ISBN 978-83-64203-33-6]

  Zagadnienia Informacji Naukowej 2015, nr 1 (105), s. 129-131

 1. Systemowe badanie bibliotek. Anna Sitarska: Systemowe badanie bibliotek. Studium metodologiczne. Wyd. 2. Białystok: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego, 2005, 222 s. (Z Prac Naukowych Książnicy Podlaskiej, nr l)
  [Systemic research on libraries Anna Sitarska: Systemowe badanie bibliotek. Studium metodologiczne. Białystok 2005]

  Przegląd Biblioteczny 2005, R. 73, z. 4, s. 515-517