Publikacje autora:

Piotr Gawrysiak

  1. Cyfrowe biblioteki a wyszukiwanie informacji
    [Digital libraries and information retrieval]

    Przegląd Biblioteczny 2008, R. 76, z. 4, s. 652-661

  1. Wolna informacja, wolna kultura
    [Free information, free culture]

    Organizowanie środowiska informacji i wiedzy : praca zbiorowa, redakcja Katarzyna Materska, Ewa Chuchro, Barbara Sosińska-Kalata, Warszawa 2008, s. 59-70 (Miscellanea Informatologica Varsoviensia) (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 96)