Publikacje oznaczone tematem:

Mobilne strony internetowe

  1. Aplikacje mobilne nie tylko w bibliotece

    Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 175 Wstęp Rozdział I. Metodologia prowadzonych badań1.1. Popularność aplikacji a wykorzystane narzędzia badawcze1.2. Wybór aplikacji – kwerenda1.3. Sposób analizy aplikacji oraz struktura ich opisu Roz

  1. Heuristic Evaluation of University Libraries’ Mobile Websites in Poland
    [Analiza heurystyczna mobilnych stron internetowych polskich bibliotek uniwersyteckich]

    Przegląd Biblioteczny 2018, R. 86, z. 2, s. 194-218