Publikacje autora:

Tomasz Więcek

  1. Heuristic Evaluation of University Libraries’ Mobile Websites in Poland
    [Analiza heurystyczna mobilnych stron internetowych polskich bibliotek uniwersyteckich]

    Przegląd Biblioteczny 2018, R. 86, z. 2, s. 194-218