Publikacje oznaczone tematem:

Klasyfikacja dziedzin i dyscyplin naukowych

 1. Bibliologia w klasyfikacjach biblioteczno-bibliograficznych
  [Bibliology in library and bibliographical classifications]

  Zagadnienia Informacji Naukowej 2006, nr 2 (88), s. 3-31

 1. Biblioteki i informacja naukowa wobec nowych realiów
  [Libraries and information science – facing new reality]

  Zagadnienia Informacji Naukowej 1997, nr 2 (70), s. 107-113

 1. Book Studies Communication in Selected Communication Systems and Their Influence on the Location of the Discipline in the Current Obligatory Classification of Fields and Scientific Disciplines - an Outline of the Research Problem

  Przegląd Biblioteczny 2019, R. 87, z. specjalny, s. 20-31

 1. Information Science Under the Conditions Created by the New Classification of Fields and Scientific Disciplines: Opening a Balance Sheet

  Przegląd Biblioteczny 2019, R. 87, z. specjalny, s. 9-19

 1. Klasyfikacja
  Struktury organizacji wiedzy, piśmiennictwa i zasobów informacyjnych

  Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 52

 1. Klasyfikacja
  [Classification]

  Zagadnienia Informacji Naukowej 2002, nr 2 (80), s. 101-104

 1. List do redakcji „Zagadnień Informacji Naukowej”. W sprawie recenzji
  [Letter to the editors of the „Information Science Issues" Referring to the review]

  Zagadnienia Informacji Naukowej 1998, nr 2 (72), s. 103-105

 1. Podręcznik UKD dla bibliotekarzy i pracowników informacji

  Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 15

 1. Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna
  Podręcznik

  Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 3