Publikacje autora:

Anna Sitarska

 1. Biblioteki i informacja naukowa wobec nowych realiów
  [Libraries and information science – facing new reality]

  Zagadnienia Informacji Naukowej 1997, nr 2 (70), s. 107-113

 1. Lektury dopełniające: „Nowy umysł cesarza” Rogera Penrose’a
  [Supplementary reading to the „Emperor’s new brain” by Roger Penrose]

  Zagadnienia Informacji Naukowej 1998, nr 1 (71), s. 96-98

 1. Nauczanie akademickie na rzecz komputeryzacji bibliotek
  [Academic education for library automation]

  Komputery w bibliotekach - Polska '94 : I Forum SBP '94 : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Chorzów 10-12.06.1994, redakcja Janusz Nowicki, Warszawa 1994, s. 180-186 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 9)

 1. Oleńka. Wspomnienie o Aleksandrze Niemczykowej
  [Oleńka. In remembrance of Aleksandra Niemczykowa]

  Przegląd Biblioteczny 2012, R. 80, z. 3, s. 410-415

 1. Struktura danych bibliograficznych w zintegrowanych systemach bibliotecznych
  [Structure of bibliographic data in integrated library system]

  Zagadnienia Informacji Naukowej 1997, nr 1 (69), s. 73-77

 1. Systemowa problematyka języków informacyjno-wyszukiwawczych: w polu widzenia nauczyciela akademickiego
  [System’s aspects of information retrieval languages: academic teacher’s point of view]

  Zagadnienia Informacji Naukowej 2001, nr 1 (77), s. 60-66