Publikacje autora:

Krystyna Sulwińska

  1. Bibliologia w klasyfikacjach biblioteczno-bibliograficznych
    [Bibliology in library and bibliographical classifications]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2006, nr 2 (88), s. 3-31