Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 148

Wstęp

1. Zachowania informacyjne w życiu codziennym. Problemy teoretyczne
1.1 Problemy codzienności a nauka o informacji
1.2 Zachowania informacyjne jako przedmiot badań informatologii
1.3 Zachowania informacyjne a problemy edukacji informacyjnej
1.4 Od kognitywnego do społecznego ujęcia problemów zachowań informacyjnych
1.5 Badania zachowań informacyjnych w życiu codziennym
1.6 Zachowania informacyjne w koncepcji informacyjnego świata
1.7 Informacja w ujęciu informatologicznym. Zaproszenie do dyskusji
1.8 O potrzebach i zadaniach informacyjnych
1.9 Infosfera, przestrzeń, środowisko i gatunki informacyjne

2. Opis projektu badawczego

3. Strategie informacyjne - próba typologii
3.1 Monitorowanie infosfery
3.2 Przeglądanie informacji
3.3 Sprawdzanie informacji
3.4 Wyszukiwanie informacji
3.5 Poszukiwanie informacji
3.6 Gromadzenie informacji
3.7 Opracowanie informacji
3.8 Wymiana informacji

4. Sytuacje informacyjne w życiu codziennym
4.1 Wybór strategii informacyjnej w zależności od typu zadania
4.2 Wybór strategii ze względu na czas, miejsce, motywację, typ nośnika
4.3 Użyteczność źródeł informacji w wybranych strategiach
4.4 Wpływ lokalizacji na wybór strategii informacyjnej
4.5 Presja czasu a wybór strategii
4.6 Strategie informacyjne stosowane w wybranycli sferach życia codziennego
4.7 Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna w wyborze strategii informacyjnych
4.8 Miejsce realizacji zadań informacyjnych
4.9 Presja czasu w realizacji zadań informacyjnych
4.10 Zadania informacyjne w życiu prywatnym i zawodowym
4.11 Motywacja w realizacji zadań informacyjnych
4.12 Źródła informacji w realizacji zadań informacyjnych
4.13 Źródła informacji a czynnik czasu
4.14 Źródła informacji w sferach aktywności prywatnej i zawodowej
4.15 Motywacja w wyborze źródeł informacji
4.16 Użyteczność źródeł informacji
4.17 Profil użytkownika informacji. Podsumowanie

5. Praktyka informacyjna
5.1 Zadania orientacyjne
5.2 Zadania decyzyjne
5.3 Zadania wykonawcze
5.4 Zadania poznawcze

6. Horyzont informacyjny
6.1 Ludzie jako źródła informacji w życiu codziennym

7. Informacyjny świat pokolenia Y – podsumowanie

8. Model pozysldwania i użytkowania informacji w życiu codziennym

9. Diagnoza i terapia – czego i jak uczyć w ramach edukacji informacyjnej

10. Zakończenie

Summary

Bibliografia

Spis rysunków

Spis tabel

Indeks autorski

Indeks terminów i pojęć

Książka wydana przy pomocy finansowej Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Zachowania informacyjne w życiu codziennym
Pobierz publikację