Publikacje autora:

Barbara Kamińska-Czubała

  1. Zachowania informacyjne w życiu codziennym
    Informacyjny świat pokolenia Y

    Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 148 Wstęp 1. Zachowania informacyjne w życiu codziennym. Problemy teoretyczne1.1 Problemy codzienności a nauka o informacji1.2 Zachowania informacyjne jako przedmiot badań informatologii1.3 Zachowania informac