Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 162

Wykaz skrótów

Wykaz skrótów tytułów czasopism

Wstęp

Rozdział 1
Bibliografia jako przedmiot badań oraz źródło informacji historycznej i bieżącej

1.1. Teoria bibliografii i znaczenie słowa „bibliografia"
1.2. Definicja bibliografii narodowej

Rozdział 2
Bibliografia na forum międzynarodowym

2.1. Działania organizacji międzynarodowych (IFLA, UNESCO, ISO, FID)
2.2. Działania bibliotek
2.3. Konferencje międzynarodowe i wynikające z nich rekomendacje

Rozdział 3
Program Powszechnej Rejestracji Bibliograficznej (Universal Bibliographic Control) i programy pokrewne

3.1. UBC (Universal Bibliographic Control)
3.2. IMP (International MARC Programme)
3.3. UBCIM (Universal Bibliographic Control and International MARC Programme)
3.4. UAP (Universal Availability of Publications)
3.5. ICABS (IFLA-CDNL Alliance for Bibliographic Standards)

Rozdział 4
Międzynarodowe systemy numeracji i identyfikacji dokumentów i ich twórców

4.1. Numeracja tytułów i dokumentów
4.1.1. ISBN (International Standard Book Number)
4.1.2. ISDS (International Serials Data System), ISSN (International Standard Serials Number), MARSI (Meżdunarodnaja Avtomatizirovannaja Registracija Periodićeskich Izdanij)
4.1.3. SICI (Serial Item and Contribution Identifier)
4.1.4. ISMN (International Standard Music Number)
4.1.5. ISWC (International Standard Musical Work Code)
4.1.6. ISRC (International Standard Recording Code)
4.1.7. ISAN (International Standard Audiovisual Number)
4.1.8. ISRN (International Standard Technical Report Number)
4.1.9. NBN (National Bibliography Number)
4.2. Numeracja dokumentów elektronicznych
4.2.1. DOI (Digital Object Identifier)
4.2.2. URL (Uniform Resource Locator), URN (Uniform Resource Name) oraz URI (Uniform Resource Identifier)
4.3. Identyfikacja twórców
4.3.1. ISNI (International Standard Name Identifier)
4.3.2. VIAF (The Virtual International Authority File)

Rozdział 5
Opis bibliograficzny dokumentów

5.1. Od Zasad Paryskich, przez ISBD i FRBR do ICP - prace IFLA nad międzynarodowymi zasadami katalogowania
5.1.1. Zasady Paryskie
5.1.2. ISBD (International Standard Bibliographic Description)
5.1.3. FRBR (Functional Requirements for Bibliographic Records)
5.1.4. ICP (International Cataloguing Principles)
5.2. AACR i RDA - prace Biblioteki Kongresu i Biblioteki Brytyjskiej nad zasadami katalogowania
5.3. Hasła opisu bibliograficznego

Rozdział 6
Format opisu i wymiany danych

6.1. Rodzina formatów MARC (Machine Readable Cataloging)
6.1.1. LCMARC
6.1.2. UNIMARC
6.1.3. Formaty narodowe
6.1.4. MARC21
6.1.5. Cechy i struktura MARC
6.2. Standardy powiązane z formatem MARC
6.2.1. Norma międzynarodowa ISO 2709
6.2.2. Polskie normy dotyczące formatu wymiany danych
6.2.3. Formaty Europy Wschodniej - MEKOF-1, MEKOF-2
6.2.4. Format ISDS (International Serials Data System)
6.2.5. Format UNISIST RM (Reference Manual)
6.2.6. CCF (UNESCO Common Communication Format)
6.2.7. Format MAB (Maschinelles Austauschformat fur Bibliotheken)
6.3. Problemy związane z wymianą rekordów
6.3.1. Protokół Z39.50
6.3.2. Kodowanie informacji (kodowanie znaków, kody języków)
6.4. Formaty wobec dokumentów elektronicznych
6.4.1. Format Dublin Core
6.4.2. Protokół OAI-PMH (Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting)
6.4.3. Schemat RDF (Resource Description Framework)
6.4.4. Języki znaczników
6.4.5. MODS (Metadata Object Description Schema ), MADS (Metadata Authority Description Schema), METS (Metadata Encoding and Transmission Standard)
6.5. Formaty bibliograficzne a wymiana informacji ze środowiskami księgarskim i wydawniczym. Format ONIX

Rozdział 7
Próby unifikacji opracowania rzeczowego dokumentów w bibliografii

7.1. Międzynarodowe zalecenia IFLAi UNESCO dotyczące opracowania rzeczowego w bibliografiach
7.2. Języki informacyjno-wyszukiwawcze
7.2.1. Systemy klasyfikacyjne
7.2.2. Języki haseł przedmiotowych
7.3. BSO (Broad System of Ordering)
7.4. MACS (Multilingual Access to Subjects)
7.5. Opracowanie rzeczowe w bibliografiach narodowych
7.6. Hasła wzorcowe przedmiotowe - FRSAR i FRSAD

Rozdział 8
Organizacja pracy nad bibliografiami

8.1. Narodowe centrale bibliograficzne
8.1.1. Modele narodowych central bibliograficznych
8.1.2. Zadania narodowych central bibliograficznych
8.2. Automatyzacja bibliografii narodowych
8.3. Bibliograficzne bazy danych a centralne bazy katalogowe
8.4. Od prac autonomicznych do współtworzenia katalogów i baz danych (regionalnych, dziedzinowych, narodowych)
8.4.1. Bibliograficzne i katalogowe bazy danych tworzone przez jedną instytucję centralną
8.4.2. Współpraca przy katalogowaniu
8.4.2.1. Katalogowanie kooperatywne (cooperative cataloguing)
8.4.2.2. Katalogowanie podzielone (shared cataloguing)
8.5. Retrokonwersja bibliografii

Rozdział 9
Forma i zawartość bibliografii narodowych

9.1. Zalecenia międzynarodowe dotyczące postaci bibliografii narodowych
9.2. Postać bibliografii narodowych w latach 1950-2011
9.2.1. Bibliografia drukowana i mikroformy
9.2.2. Bibliografia w bazie danych
9.2.3. Bibliografia narodowa na CD-ROM-ach
9.2.4. Bibliografia narodowa w Internecie
9.2.5. Bibliografia w postaci PDF i HTML
9.3. Aparat pomocniczy i układ bibliografii narodowych
9.4. Zalecenia międzynarodowe dotyczące typów rejestrowanych dokumentów w bibliografiach narodowych - kryteria selekcji
9.5. Typy rejestrowanych dokumentów w bibliografiach narodowych
9.6. Egzemplarz obowiązkowy

Zakończenie

Bibliografia

Indeks osobowy i przedmiotowy

Światowy model informacji bibliograficznej
Pobierz publikację