Publikacje oznaczone tematem:

Narodowa centrala bibliograficzna

  1. Instytut Bibliograficzny w przededniu 80-lecia (1928-2007)
    [Instytut Bibliograficzny on the Eve of its Eightieth Anniversary (1928 -2007)]

    Przegląd Biblioteczny 2007, R. 75, z. 4, s. 568-596

  1. Światowy model informacji bibliograficznej
    Programy i projekty (1950-2010)

    Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 162 Wykaz skrótów Wykaz skrótów tytułów czasopism Wstęp Rozdział 1Bibliografia jako przedmiot badań oraz źródło informacji historycznej i bieżącej 1.1. Teoria bibliografii i znaczenie słowa „b