Publikacje autora:

Dorota Siwecka

 1. Awareness of Linked Open Data Among the Employees of Polish Libraries, Archives, and Museums. Results of a Survey – Pilot Study
  [Linked Open Data w świadomości polskich pracowników bibliotek, archiwów i muzeów. Wyniki sondażu – badania pilotażowe]

  Zagadnienia Informacji Naukowej 2021, nr 2 (118), s. 7-25

 1. Historia i współczesność programu CIP (Cataloging in Publication)
  [The History and Contemporary Issues in Cataloging in Publication (CIP)Program]

  Zagadnienia Informacji Naukowej 2017, nr 1 (109), s. 83-96

 1. Prace IFLA nad międzynarodowymi zasadami katalogowania. Od Paris Principles, przez International Standard Bibliographic Description i Functional Requirements for Bibliographic Records do International Cataloguing Principles
  [IFLA Work on International Cataloging Principles. From Paris Principles through International Standard Bibliographic Description and Functional Requirements for Bibliographic Records to International Cataloging Principles]

  Przegląd Biblioteczny 2012, R. 80, z. 3, s. 319-336

 1. Program Powszechnej Rejestracji Bibliograficznej (Universal Bibliographic Control) u progu XXI wieku
  [The Program of Universal Bibliographic Control in the Beginning of Twenty-First Century]

  Przegląd Biblioteczny 2009, R. 77, z. 4, s. 447-460

 1. Światowy model informacji bibliograficznej
  Programy i projekty (1950-2010)

  Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 162 Wykaz skrótów Wykaz skrótów tytułów czasopism Wstęp Rozdział 1Bibliografia jako przedmiot badań oraz źródło informacji historycznej i bieżącej 1.1. Teoria bibliografii i znaczenie słowa „b

  • Autor Dorota Siwecka
  • Seria wydawnicza
  • Rok wydania 2015
  • Język polski