Publikacje oznaczone tematem:

Program Powszechnej Rejestracji Bibliograficznej

  1. Światowy model informacji bibliograficznej
    Programy i projekty (1950-2010)

    Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 162 Wykaz skrótów Wykaz skrótów tytułów czasopism Wstęp Rozdział 1Bibliografia jako przedmiot badań oraz źródło informacji historycznej i bieżącej 1.1. Teoria bibliografii i znaczenie słowa „b