Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 127

WSTĘP

1. LITERATURA DOTYCZĄCA STATYSTYKI BIBLIOTECZNEJ. RYS HISTORYCZNY
1.1. Statystyka biblioteczna w służbie zarządzania biblioteką
1.2. IFLA jako źródło informacji o standardach oceny biblioteki
1.3. Badania polskich bibliotekarzy XX i XXI wieku

2. ZNACZENIE TERMINÓW NORMA I STANDARD W BIBLIOTEKARSTWIE WSPÓŁCZESNYM
2.1. Norma
2.2. Standard

3. MIĘDZYNARODOWE STANDARDY OCENY BIBLIOTEK AKADEMICKICH
3.1. Zalecenia IFLA
3.2. Norma ISO 11620 Information and documentation. Library performance indicators

4. NARODOWE PROGRAMY OCENY JAKOŚCI PRACY BIBLIOTEK AKADEMICKICH
4.1. Stany Zjednoczone – ACRL
4.2. Niemiecki program oceny – BIX-Bibliotheksindex
4.3. Wielka Brytania – statystyka SCONUL
4.4. Polska – prace Zespołu ds. Standardów dla Bibliotek Naukowych
4.5. Porównanie wskaźników funkcjonalności narodowych programów badania jakości pracy bibliotek akademickich z ISO 11620:2008

5. PORÓWNANIE UCZELNI PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

ANEKSY

 1. Adriano Balbi: Porównanie zbiorów głównych bibliotek Europy XVII i XVIII w.
 2. Zestawienie statystyczne Geroulda dla biblioteki w Berkeley
 3. Roswitha Poll: Statistics and Evaluation Section, useful links – related to library evaluation. Bibliography Impact and Outcome of Libraries
 4. Różne kategorie kosztów możliwych do obliczenia w bibliotece akademickiej
 5. Tabele statystyczne dotyczące bibliotek akademickich z „Kwartalnika Statystycznego” z 1930 r.
 6. Formularz ankiety AFBN za 2009 r. wypełniany przez dyrektorów bibliotek
 7. Wykaz wskaźników funkcjonalności bibliotek i danych obliczanych w ramach projektu AFBN
 8. Wybrane wyniki badań AFBN za 2008 r.
 9. Kwestionariusz statystyczny SCONUL
 10. BIX-Bibliotheksindex
 11. Wykresy porównawcze wybranych wskaźników wg danych AFBN
Standardy oceny bibliotek akademickich
Pobierz publikację