Publikacje autora:

Teresa Urszula Szmigielska

  1. Od statystyki do ewaluacji bibliotek
    [From statistics to library evaluation]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2010, nr 1 (95), s. 15-40

  1. Standardy oceny bibliotek akademickich

    Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 127 WSTĘP 1. LITERATURA DOTYCZĄCA STATYSTYKI BIBLIOTECZNEJ. RYS HISTORYCZNY1.1. Statystyka biblioteczna w służbie zarządzania biblioteką1.2. IFLA jako źródło informacji o standardach oceny biblioteki1.3.