Publikacje oznaczone tematem:

Standardy jakości

  1. Satysfakcja klienta jako kluczowy czynnik sukcesu bibliotek. Działania Biblioteki Centralnej Forschungszentrum Jiilich na rzecz użytkowników
    [Customer Satisfaction as the Library to Success Steps Taken by Forschungszentrum Jiilich Central Library to the Benefit of Its Patrons]

    Przegląd Biblioteczny 2009, R. 77, z. 1, s. 5-15

  1. Standardy oceny bibliotek akademickich

    Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 127 WSTĘP 1. LITERATURA DOTYCZĄCA STATYSTYKI BIBLIOTECZNEJ. RYS HISTORYCZNY1.1. Statystyka biblioteczna w służbie zarządzania biblioteką1.2. IFLA jako źródło informacji o standardach oceny biblioteki1.3.