Publikacje oznaczone tematem:

Społeczeństwo sieciowe

  1. Biblioteka w sieci – sieć w bibliotece
    Wybrane społeczne i kulturowe aspekty współczesnego bibliotekarstwa

    Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 115   WSTĘP Rozdział 1 SIEĆ JAKO WSPÓŁCZESNA FORMA KONTAKTÓW SPOŁECZNYCH1.1. Czym jest (będzie?) „sieć społeczna"?1.2. Cechy charakterystyczne społeczeństwa sieciowego1.2.1. Kultura nomadów1.2.2

  1. E-demokracja. Demokracja w społeczeństwie informacyjnym
    [E-democracy. Democracy in the information society]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2007, nr 1 (89), s. 66-79