Publikacje oznaczone tematem:

Interakcje społeczne

  1. Biblioteka w sieci – sieć w bibliotece
    Wybrane społeczne i kulturowe aspekty współczesnego bibliotekarstwa

    Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 115   WSTĘP Rozdział 1 SIEĆ JAKO WSPÓŁCZESNA FORMA KONTAKTÓW SPOŁECZNYCH1.1. Czym jest (będzie?) „sieć społeczna"?1.2. Cechy charakterystyczne społeczeństwa sieciowego1.2.1. Kultura nomadów1.2.2

  1. Informacja zdrowotna jako wynik interakcji społecznych
    [Health information as an effect of social interactions]

    Czas przemian – czas wyzwań : rola bibliotek i ośrodków informacji w procesie kształtowania kompetencji współczesnego człowieka : praca zbiorowa, redakcja Justyna Jasiewicz i Elżbieta Barbara Zybert, Warszawa 2014, s. 274-292 (Nauka, Dydakt