Publikacje oznaczone tematem:

Komunikacja interpersonalna

 1. Biblioteka - „trzecie miejsce”
  [Library - the third place]

  Biblioteka i informacja w aktywizacji regionalnej : praca zbiorowa, redakcja Dorota Grabowska i Elżbieta Barbara Zybert, Warszawa 2012, s. 13-27 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; nr 132)

 1. Biblioteka w sieci – sieć w bibliotece
  Wybrane społeczne i kulturowe aspekty współczesnego bibliotekarstwa

  Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 115   WSTĘP Rozdział 1 SIEĆ JAKO WSPÓŁCZESNA FORMA KONTAKTÓW SPOŁECZNYCH1.1. Czym jest (będzie?) „sieć społeczna"?1.2. Cechy charakterystyczne społeczeństwa sieciowego1.2.1. Kultura nomadów1.2.2

 1. Komunikacja w bibliotece
  [Communication in the library]

  Biblioteka w otoczeniu społecznym : praca zbiorowa, redakcja Elżbieta Barbara Zybert, Warszawa 2000, s. 23-38 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 40)

 1. O rozwoju graficznych języków komunikacji. Przykład wykorzystania UML w obszarze bibliologii i informatologii
  [On the Development of Graphical Languages of Communication. An Example of the Use of UML in the Field of Book and Information Sciences]

  Zagadnienia Informacji Naukowej 2018, nr 2 (112), s. 74-87

 1. Poznámky k psychologii čtenáře
  [Uwagi o psychologii współczesnego czytelnika]

  Jakość usług bibliotecznych w społeczeństwie informacyjnym ; praca zbiorowa, redakcja Joanna Kamińska i Beata Żołędowska-Król, Warszawa 2009, s. 63-66 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 109)

 1. Praca z użytkownikiem w bibliotece
  [Work with library client]

  Zagadnienia Informacji Naukowej 2001, nr 1 (77), s. 82-85

 1. Praca z użytkownikiem w bibliotece

  Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 41

 1. Psychologia w bibliotece i w pracy bibliotekarza
  [Psychology in a library and in librarian’s work]

  Biblioteki, tożsamość, kultura : praca zbiorowa, redakcja Iwona H. Pugacewicz i Elżbieta Barbara Zybert, Warszawa 2013, s. 65-78 (Prace Zakładu Bibliotekoznawstwa IINiSB UW ; t. 8) (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 143)

 1. W kolejce do sieci. Raport o wykorzystaniu Internetu przez studentów wyższych uczelni
  [Queuing to the web. The report on internet usage among the students]

  Zagadnienia Informacji Naukowej 2005, nr 1 (85), s. 52-63